Löparklubben LK Gränslöst | Första Årsmötet 24/7-2016
16427
bp-nouveau,post-template-default,single,single-post,postid-16427,single-format-standard,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,no-js

30 Jun Första Årsmötet 24/7-2016

LK Gränslöst bjuder in till årsmöte 2016
Datum: 24 juli
Tid: kl.10.00
Plats: Sven Pettersson, Nalavi 5206, 71692 FJUGESTA

Motioner
Fråga som medlem önskar ta upp på årsmötet lämnas in senast en vecka i förväg (17 juli) till ordförande Jakob Olars (ordforande@lkgranslost.sealt. 073-732 50 14). Styrelsen har då en vecka på sig att förbereda frågan.

Handlingar
Medlem som innan årsmötet önskar ta del av handling kan maila info@lkgranslost.se

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a) Godkännande av ändringar i stadgarna
b) Beslut om medlemsavgift

11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av två år;
b) minst tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år respektive ett år;
d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år;

12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6

13. Årsmötet avslutas

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Passa även på att komma förbi och delta i Sommarmilen/Semesterhalvmaran dagen innan som deltagare eller publik. Samtliga klubbmedlemmar får delta i något av loppen gratis.

Om intresse finns att vara med i styrelsen, bli klubbens revisor eller sitta med i valberedningen så ta gärna kontakt med någon i styrelsen innan det är dags för årsmötet.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.